Èske taks prim yo prelve?

Èske prim taks yo? Se sèlman èd materyèl pa sijè a taks sou revni, rès la se salè a, nenpòt ki alokasyon, bonis ak konje maladi - papye ekri .. Natirèlman, se bonis nan revni papye ekri. depi sa a se yon revni òdinè ...